Eidfjord fjellstyre - Jaktkort

     
Søknad om jaktkort - Villrein - 2021  
     

Reinsjakt i statsallmenning er ein rett som i utgangspunktet høyrer til innbyggjarar i dei gardar og grender som frå gamalt av har retten. Dette betyr at det er opp til fjellstyret om jegerar buande utanom området med rett, får tilbod om jakt.

Fjellstyret avgjer frå år til år ordningar og reglar for villreinjakta. Bakgrunnen for dette er at fellingskvoten vert fastsett for kvart år. Det meste av allmenningen er lett tilgjengeleg, dette gjer at fjellstyret må ta omsyn til kor mange jegerar dei tillet skal jakta.

Søknadsfrist for villreinjakt 2021 er sett til 2. mai.

     
     
Etter innsending av skjemaet skal du motta ein stadfesting på e-postadressa du har oppgitt.
Dette er din kvittering på at søknaden er registrert. Ta godt vare på denne!
Ta kontakt med Eidfjord fjellstyre viss du ikkje får ein slik e-post!
     
    ALLE felt må fyllast ut!
Reinsdyr    
Fornamn: 
Etternamn: 
Adresse: 
Postnr og -stad:   
   
Mobil
   
E-post: 
Gjenta e-post: 
   
Er du bustadregistrert i Eidfjord pr 1.januar 2021 er du å rekna som innanbygds søkjar.
Alle andre er å rekna som utanbygds søkjar.
 

   
Er du over 16 år og under 18 år fram til 20.08.2021 må du ha tilsynsjeger. Oppgi i så fall namnet på tilsynsjegeren her.
Tilsynsjeger:
   
Etter innsending av skjemaet skal du motta ein stadfesting på e-postadressa du har oppgitt.
Dette er din kvittering på at søknaden er registrert. Ta godt vare på denne!
Ta kontakt med Eidfjord fjellstyre viss du ikkje får ein slik e-post!