Eidfjord fjellstyre - Jaktkort

     
Søknad om jaktkort - Villrein - 2020  
     

Reinsjakt i statsallmenning er ein rett som i utgangspunktet høyrer til innbyggjarar i dei gardar og grender som frå gamalt av har retten. Dette betyr at det er opp til fjellstyret om jegerar buande utanom området med rett, får tilbod om jakt.

Fjellstyret avgjer frå år til år ordningar og reglar for villreinjakta. Bakgrunnen for dette er at fellingskvoten vert fastsett for kvart år. Det meste av allmenningen er lett tilgjengeleg, dette gjer at fjellstyret må ta omsyn til kor mange jegerar dei tillet skal jakta.

Søknadsfrist for villreinjakt 2020 er sett til 2. mai.

     
    Søknadsfristen er ute.